Klachtenreglement

De patiënt staat centraal
Bij SkinPlan doen wij er alles aan om uw veiligheid tijdens een bezoek of behandeling te garanderen. U kunt hier zelf ook een bijdrage aan leveren: door bijvoorbeeld uw behandelend arts uitvoerig te informeren over uw klachten, medicijngebruik, leefwijze, verwachtingen van een behandeling, etc.

Stel vragen wanneer u iets niet duidelijk is, als u twijfelt of u iets goed begrepen heeft of als u zich zorgen maakt na een behandeling.

Laat het ook weten als u niet tevreden bent over het contact in of met onze kliniek, de gang van zaken rond een afspraak, behandeling of consult of over het resultaat hiervan.

Een klachtenformulier kan u worden opgestuurd door te bellen met de locatie waar u behandeld bent of via de contactpagina. Het formulier kan worden verzonden naar de locatie waar u bent behandeld onder vermelding van: Klachtencommissie, naam en adres van de locatie. U kunt dit ook mailen naar klacht@skinplan.nl