Disclaimer.

Gebruiksvoorwaarden website SkinPlan

.

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij SkinPlan, bij haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder, maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders aangeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van SkinPlan. Het op welke wijze dan ook wijzigen van deze website is verboden. De site bevat onderdelen die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo’s op deze website geregistreerde of niet geregistreerde merken van SkinPlan.Garantie of aansprakelijkheid

SkinPlan heeft bij het maken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, desondanks kan het voorkomen dat u onjuistheden aantreft in de weergegeven tekst en beeldmateriaal. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kan op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Getoond beeldmateriaal zijn slechts voorbeelden en resultaten kunnen individueel verschillen.

SkinPlan is niet aansprakelijk voor de informatie op websites en links die u benadert via deze website. Links worden aangeboden als service aan de bezoeken van deze website. SkinPlan is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Dit geldt ook voor de site van SkinPlan.

Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

U kunt uw reacties op de inhoud van deze website kenbaar maken door ons een e-mail te sturen.

Algemeen

Het staat SkinPlan vrij om op elk moment deze voorwaarden te wijzigen. De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van SkinPlan, Nederland, en alle geschillen zullen vallen onder de Nederlandse rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.